HeimCategoryMuseum

https://ml5rlzfkzkyi.i.optimole.com/YSXDwFo-FNXgXX9K/w:auto/h:auto/q:auto/https://hivens.no/wp-content/uploads/2021/03/anlegget_flagg-1024x629-1.jpg

Ishavsmuseet Aarvak er eit spesialmuseum innan emnet polar, med hovudfokus på Norsk selfangst og overvintringsfangst. Her får du komme inn og oppleve ei spanande soge om ishavets sanne heltar, kvardagsheltane, og om ei næring som skulle få så mykje å seie for ein heil nasjon. Selfangst og overvintringsfangst, mennene som kjempa mot naturkrefter og heimlengsel....

Opplevingar
Hivens framifrå opplevingar

Ver sosial med oss

Copyright © 2021 Opplev Runde