HeimCategorymuseum

https://ml5rlzfkzkyi.i.optimole.com/YSXDwFo-9TcHZ2x4/w:1280/h:640/q:auto/rt:fill/g:ce/https://hivens.no/wp-content/uploads/2021/03/Heroy-Gard-2.jpg

Herøy gard ligg vakkert plassert på øya Herøy, som har hatt ein sentral plass i regionen i over 1000 år. Her var kyrkjestad med gildestove i mellomalderen, tingstad, prestegard og handelsstad. I dag er den ein viktig arena for aktivitet innan kyrkje, kultur og rekreasjon. Museet er den gamle handelsstaden og er ein viktig formidlar av øya sine kulturminne...

Opplevingar
Hivens framifrå opplevingar

Ver sosial med oss

Copyright © 2021 Opplev Runde